Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk Okb

0 0

Obsesif kompulsif bozukluk yani kısaltması ile OKB belli bir çeşit psikolojik hastalıktır. Bir çocuğun durmaksızın, durmadan ve genellikle uzun süreler içeresinde bazı hareket ya da düşüncelerini tekrarlaması durumunda çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk okb (saplantı zorlantı) bozukluktan (OKB) bahsediebilir. Obsesyon anlamca tekrarlayıcı, rahatsız edici, mantık dışı hareketlerin olduğunu kabul eder.

Bu durumda ise çevreyi kendinden uzaklaştırma çabalarının başarısız olmuş olduğu dürtü, düşünce ve düşlemlere denir. Bir diğeri olan Kompulsyonlar ise obsesyonlara göre ortaya çıkan, oluşan anksiyeteyi azaltmak amacıyla ortaya çıkan ya da belli başlı katı kurallara göre uygulanmak zorunda hissedilen durumlardır. Halk arasında obsesyonlardan “evham, takıntı, vesvese, saplantı” anlamlarında bahsedilir. Kompsyonlardan ise “zorlantı” olarak bilinirler.

Çocuklar İçin Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıldır?

Bu probleme sahip olan çocuklar özelliklere zihinlerinde kir ve mikroba karşı endişe taşır. Bu endişe dürtüsü ile sürekli temiz olma isteği ortaya çıkar. Meydana gelebilecek hiçbir kir olumlu görünmez. Kir ve mikrobun yanı sıra düzen de öyledir. Düzensizlik de obsesif kompulsif hastalığı için ön görülemez bir davranıştır. Düzensizlik hiçbir şekilde olmamalı, daima tertip ve düzen içinde olunmalıdır.

Bu tür çocuklar bazı hareketleri problemlerine göre aynı anda sürekli tekrarlayabilirler. El yıkama alışkanlığı, yüz yıkama alışkanlığı ya da bir yeri temizlemek oldukça uzun ve zahmetlidir. Bir kez yıkayıp silmekten ise üç, dört, beş gibi artan sayılarda ellerini yıkar ve bir yeri temizlerler. Obsesif kompulsif problemi ile psikolog, psikiyatri ya da psikiyatr başvurularında genellikle çocuk yaşları 9 ve 12 aralığıdır. Kız ve erkek çocuklarda hemen hemen eşit oranda görülebilir. Bu bozukluğun geriye dönük ailede ortada olması, çocuklarda da ortaya çıkabileceğinin bir gerçeği halindedir.

Obsesif Kompulsif OKB Hastalığının Tedavisi

Bu bozukluğun tedavisi psikoloji kliniklerinde psikolog ya da psikiyatr ile çocuk arasında geçen yüz yüze görüşme diyaloglardır. Madalyon Klinik gibi psikoloji kliniklerinde yüz yüze konuşmak, diyalogların olması ve sohbetlerin edilmesi bu hastalığın tedavisi için oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde ise ebeveynler çocukları suçlamamalı ve kızmamalıdırlar. Çocukların antrenörü olup, onlara tedavi süreçlerinde yardımcı olmalıdırlar. Bu sayede tedavinin olumlu sonuçlanması daha yüksek bir ihtimal haline gelir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.