Mücbir Sebep Nedir, Ne Anlama Gelir?

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan Mücbir Sebep nedir? Mücbir Sebep ne anlama gelir, ne zaman olur?

0 387

Mücbir sebep, hukuki olarak bir görevin, verilmiş bir taahhüdün veyahut sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, afet ve bunlara benzeyen hallerdir. Belirli bir neden sebebi ile vuku bulan imkansızlık halidir.

Mücbir sebep halinde, kişi ille meydana gelen sonuç arasındaki nedensellik bağı ortadan kalkmaktadır ve bu nedenle sonucun oluşmasına neden olan olay mücbir sebep hali olmasından mütevellit iradesi dışında meydana gelen sonuç nedeniyle kişiye herhangi bir kusur atfedilemeyeceği kabul edilmektedir.

Mücbir sebep, kişilere, konulara ve meydana gelen olaylara göre farklılık gösterebileceğinden değişen ve gelişen şartlara göre farklı değerlendirmelere tabi tutulmaktadır.

Mücbir Sebep Olabilecek Vakıalar

Esas olarak, mücbir sebebin çeşitlerini sınırlayabilmek mümkün değildir ve devamlı bir değişim ve gelişim hali mevcuttur. Ancak esas olan şudur ki; en eski hukuki metinler dahil olmak üzere tarihin her çağında mücbir sebep kavramı hayatımızda yer edinmiştir.

Mücbir sebeplere örnek olarak; kaza, pandemi, doğal afet, ölüm verilebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.